Gå til sideindhold

Den lille håndværker

Den lille håndværker

 

Formål

”Håndens” arbejde er de senere år gledet længere og længere ned på den samfundsmæssige prestigemæssige rangstige, når unge i samarbejde med deres forældre skal vælge uddannelsesmæssig retning.

Dette har betydet, at Dansk Erhvervsliv oplever en stigende mangel på kvalificerede håndværkere.

Samtidig har det formentlig betydet, at flere og flere unge søger ind på gymnasierne uden den nødvendige interesse og kompetence for bogligt rettede uddannelser med de nederlag, det fører med sig.

”Den Lille Håndværker” er derfor et tidligt møde med en anden verden end den akademiske med henblik på at skærpe opmærksomheden på erhvervsrettede uddannelser for de unge, der har talent for dette.

Samtidigt er det et forsøg på at bringe teori og praksis i tydelig samklang med hinanden, med henblik på at

præsentere teoriens anvendelighed i dagligdagen i elevernes bevidsthed.

 

Forventninger

Der vil være en meget stor spredning i elevernes motivation og lyst til at bevæge sig ind på et – for mange – helt ukendt og utrygt område som et håndværk.

Det stiller derfor nogle krav til den forforståelse som alle bør have, når eleverne møder håndværkerne.

Nogle af disse er forsøgt skitseret herunder

 

Skolen / Lærerne Eleverne Underviserne

Det er vigtigt, at lærerne sørger for at forberede eleverne godt på den noget anderledes kontakst, de skal træde ind i på værkstederne på Tingvejen.

- Regler

- Adfærd

- Samarbejde

- Lærerrollen kontra       "håndværkerrollen"

 

Det er vigtigt, at eleverne har forstået de præmisser, der er gældende for deltagelse i ugens forløb – herunder sikkerhed og respekt for værktøj

mm..

 

Det er underviserne, der suverænt bestemmer, hvad der kan arbejdes med og hvordan.

 

Er bevidste om, at ikke alle elever vil være lige

lette at motivere til aktiviteterne.

Her er aftaler med klassens lærere vigtige: Hvem gør hvad, hvis…….

Er opmærksom på, at det er børn, der deltager og ikke voksne kolleger, hvilket har betydning for det sprogbrug, som kan og bør anvendes: 

 

Ikke alle børn på den alder forstår ironi og slet ikke sarkasme.

 

Er der noget, der er ved at ”stikke af” konfereres dette med lærerne.

 

 

I det praktiske arbejde vil der være fokus på orden og oprydning, værktøjs- og materialekendskab for det

konkrete fag samt tilgange til arbejdet i værkstedet.

 

Dagligdagen på Tingvejen er bygget op af 3 moduler

Vi starter kl. 9.00 med samling, hvor der er intro og bliver sagt pænt godmorgen til hinanden. Herefter går vi til værkstederne.

Kl.10.15 er der pause til 10.30 og eleverne må hygge sig, lege eller spille pool, bordtennis, air-hockey eller andet i de anviste pausearealer.

Fra 10.30 til 11.30 er vi atter i værkstederne.

Kl. 11.30 - 12.00 Frokost pausen

Efter et kort modul fra Kl. 12.00 - 12.40 slutter vi samlet til afrunding og evaluering af dagen.

Det er vigtigt at understrege at pauser fra værkstederne sagtens kan forskyde sig. Arbejdet kommer i første række.

 

Vores forskellige værksteder:

 

Køkkenet:

Fokus på fælles arbejde i et storkøkken hvor tid og opgaver skal afstemmes. Her er hygiejne i højsædet ligesom forståelse af det varme- og kolde køkken og teori og praksis kommer i spil i opgaveløsningen. 

 

Beauty-salonen:

Hud, hår, make-up, manicure m.m. Det hele kobles på teori og gode arbejdsgange. Forståelse for faget og snak om det at være service-minded. Vi arbejder også med sociale tilgange og empati for andre.

 

VVS og blik:

Her arbejder vi helt konkret med gulvvarme og vandføring i både plast og metal. Vi prøver af og til kræfter med sol-paneler og ser på hvordan vi kan bruge solens energi til opvarmning. Af og til går vi over og arbejder med tagrender. Her lærer vi om korrekt udregning og vandets retning. Eleverne udfordres på planlægning, disciplin og struktur inden for håndværket.

 

Træ-værkstedet:

I vores træværksted for eleverne lov at prøve kræfter med forskellige opgaver. Det kan være at sætte loft op, bygge terrasse, lave gips væg osv. For at bruge de samme materialer og undgå spild, vil en del elever få opgaver såsom at bygge stole, borde eller lign. Her skal stadig måles, regnes og bygges.

 

Smedjen:

Der arbejdes med ild og jern som i gamle dage. Esserne stiller store krav til sikkerhed og elevernes fulde opmærksomhed. I dette værksted er det vigtig at eleverne tænker over at komme i bomuldstøj.

 

Auto:

Motor og teknik, teori og dynamik. Hvordan virker en motor, hvad er forbrænding og hvad er hestekræfter. Eleverne får indblik i en motors opbygning. Det gælder om at holde styr på stumperne, så delene ikke mangler når

de skal samle en motor.

 

Murerfaget:

Eleverne får lov at prøve kræfter med murerfaget gennem opbygning og nedtagning af sten og mørtel. Der bygges vægge med og uden indsatser og hvælvinger. Vi snakker om sikkerhed vedr. faget og udregning omkring mængder og antal.

 Senest opdateret 05.02.2024 14:26 af RUDOL
Apricore logo